Om nettstedet

Da Buskerud fylkesbibliotek i 2007 etter henvendelse fra Nes folkebibliotek i Hallingdal besluttet å sette større fokus på kassering og samlingsutvikling, prøvde vi å finne praktiske retningslinjer for kassering i Norge. Vi fant lite om dette i Norge, og fortsatte søkingen utenfor Norges grenser.

Med CREW, utviklet av Texas State Library and Archives Commission fant vi det vi var på leting etter. En praktisk tilnærming som hadde vist seg levedyktig gjenom mer enn 30 års bruk. Manualen er et typisk eksempel på reflektert praksis på høyt nivå og på et verktøy som har vokst ut i fra et følt behov i bibliotekfeltet. Manualen er en viktig byggekloss i arbeidet og en klassiker iden amerikanske kasseringslitteraturen. Ved å bruke CREW når vi kasserer i våre bibliotek, øker vi fagligheten og profesjonaliteten.

Manualens hovedanbefalinger har vært brukt i Buskerudgeriljaens kasseringsstunt. I tilfeller med mer finmasket kassering ville vi også tatt i bruk andre deler av manualen. Manualen har bidratt til å gi faglig tyngde i vår argumentering. Bruken av manualen inngår også som en del av fylkesbibliotekets økede fokus på kunnskapsbasert praksis.

CREW står for: Continous Review Evaluation and Weeding. Jeg har valgt å ikke oversette dette akronymet fordi CREW er et innarbeidet begrep også hos mange norske bibliotekansatte.

Metodikken bak CREW har også blitt skrevet om og brukt i ulike sammenhenger av Buskerud fylkesbibliotek. Gjennom denne bruken vokste det frem et behov for å tilpasse manualen til norske forhold. Våren 2010 fikk Buskerud fylkesbibliotek tillatelse til å oversette og tilpasse manualen til norske forhold.

Bildet i headingen er et cc-commons flickrbilde: http://www.flickr.com/photos/66697904@N00/2251390706

St. Hallvard, før og etter

Skrevet i Introduksjon | Kommentarer er skrudd av for Om nettstedet