Retningslinjer for kassering

Retningslinjene for kassering i de ulike Dewey-klassene, må ses på som tommelfingerregler. CREW har utviklet tre ulike variabler som gjelder i utvelgelsen av kasseringskandidater for faglitteraturen. Disse variablene finner du igjen i den enkelte Dewey-klasse fra side 50 og utover.

Variablene:

  1. Siste utgave. Det første punktet refererer seg til antall år siden siste utgave (sier noe om hvor gammelt innholdet i boka er).
  2.  Brukerkategorien. Det andre punktet går på hvor lang tid boka har vært i biblioteket uten å ha vært i bruk (antall år siden siste gang boka ble registrert som utlånt, forutsatt at boka hele tiden har befunnet seg i biblioteket).
  3. MUSTIE. Siste punkt forholder seg til ulike negative faktorer ved mediet, som CREW kaller MUSTIE-faktorer.

For eksempel betyr «8/3/MUSTIE»: Vurder kassering for bøker i denne klassen når siste utgave er eldre enn 8 år og/eller siste utlån var for lenger enn tre år siden, og/eller boka oppfyller én eller flere av MUSTIE-faktorene presentert under.

De fleste Dewey-klassene vil ha «3» i brukerkategorien fordi få bibliotek har råd til å beholde eksemplarer i samlingen som ikke har vært i sirkulasjon, det vil si hverken har vært utlånt eller brukt i biblioteket de tre siste årene. Unntakene er hovedsakelig materiale som har lokalhistorisk interesse.
Tallet i kategorien for år varierer mye fra emne til emne.

MUSTIE vil være viktig for de fleste Dewey-klassene, fordi materiale med utdatert innhold og dårlig fysisk tilstand ikke bør være del av samlingen. Dersom én av de tre faktorene ikke gjelder, vil det bli merket med «X». For litteratur eller billedbøker har utgivelsesdato liten relevans.

MUSTIE er et akronym. Det står for seks negative faktorer som ødelegger nytteverdien og gjør eksemplaret til en kandidat for kassering. MUSTIE har ikke vært mulig å oversette til norsk. Den engelske ordlyden er beholdt, mens innholdet blir forklart på norsk.

M = Misleading. Misvisende. Her inngår også faktafeil
U = Ugly. Utslitte og stygge bøker som ikke lenger kan repareres
S = Superseded. Avløst eller erstattet av ny utgave
T = Trivial. Triviell litteratur som ikke lenger er populær
I = Irrelevant. Ikke lenger relevant for brukerne
E = Elsewhere. Materialet er enkelt å få tak i andre steder f. eks. gjennom fjernlån eller i elektronisk form

Det er lurt å sette seg nærmere inn i MUSTIE sine elementer, fordi disse kan være det vanskeligste for bibliotekansatte å basere sine kasseringsbeslutninger på.

Misleading/Misvisende handler om informasjon som inneholder faktafeil. Nye oppdagelser, revisjoner eller ny informasjon som er akseptert av fagfolk på feltet gjør at eldre bøker i samlingen kan være direkte misvisende. Selv innenfor fysikkens verden skjer det oppdagelser som innebærer radikale endringer av eksisterende viten.

Ugly/Stygt eller utslitt. Hva som er stygt ligger ofte i betrakterens øyne, men den fysiske tilstanden til samlingen sier mye om hvilken verdi vi legger i vår samling. Faktorene inkluderer de fleste elementer relatert til den fysiske tilstanden av et eksemplar – bruk, skade, flekker, skitt – alt som gjør eksemplaret lite attraktivt for en bruker.

Barnebøker, kokebøker, reparasjonshåndbøker for bil og andre håndbøker er særlig utsatt for slitasje. Dersom du ikke orker å ta i boka uten å bruke hansker, vil neppe en låner gjøre det heller. Eller som en bibliotekar i Texas sier: «Er boka for skitten til å ta med i senga, er den også for møkkete til å være på bibliotekhylla».

I denne kategorien hører også materiale som er i perfekt stand, men som er dekket av støv! Dersom eksemplaret har et 2 cm tykt støvlag, har det heller neppe vært utlånt på årevis. Utvis stor grad av forsiktighet når du bedømmer hva som skal repareres eller bindes inn på nytt. Reparasjoner utover det som tar noen få minutter, er normalt ikke verdt å gjøre. Å reparere en liten rift er fornuftig, men ikke store rifter. Bøker som lukter, er stygge. Dersom lukten enkelt kan fjernes, f. eks. ved å legge den sammen med et såpestykke i en uke, kan du gjøre det og beholde boka. Ellers kaster du den.

Foreldet materiale er det som står ved siden av nyere utgaver eller nye titler med oppdatert informasjon. Biblioteker har ikke behov for å beholde mer enn én eller to eldre utgaver av almanakker, trivielle bøker (f. eks. Guinness rekordordbok), kokebøker og andre titler som ofte oppdateres. Se etter bøker som fremdeles sirkulerer, men som inneholder utdatert bildemateriell, produkter og ingredienser. Oppskriftene i en kokebok fra 1975 kan fremdeles være aktuelle, men bildene og varemerkene på ingrediensene har blitt byttet ut mange ganger.

Trivielt innhold er materiale som har vært populært i en kort periode, men hvor interessen i stor grad har forsvunnet. Bøker blir nærmest over natten for å dekke en ny trend eller ny popstjerne. Biografier om popkulturelle utøvere, dataspill og konsumentprodukter, TV-serier, dietter og seriebøker kommer og går i hurtig tempo. Interessen kan holde seg i noen få år, men forsvinner som oftest raskt.

Selv om en bølge kommer tilbake, vil tiden imellom to popularitetsperioder gjerne innebære at de første bøkene er foreldet. Denne typen bøker kan bli publisert i etterkant av store hendelser, som etter Prinsesse Dianas død. For emner som er av varig interesse, vil bedre skrevne bøker etter hvert utkomme etter slike store hendelser. Kjøper du inn noen av disse, kan du trygt kassere de som kom ut direkte etter hendelsen.

Irrelevant betyr at den interessen eller det behovet dine brukere en gang hadde, har endret seg. Bøker om trolldeig og solenergi var kanskje veldig populære i en periode, for så å synke i bruk og interesse. Vi kjøper ofte flere eksemplarer av én bok, eller mange ulike bøker, for å tilfredsstille lokal interesse, for så å oppleve at interessen forsvinner etter noen år. CREW anbefaler at du ikke fjerner alle bøker om et gitt emne. I stedet anbefaler CREW at biblioteket kasserer de eksemplarene som ikke lenger er i sirkulasjon. Når det gjelder titler med mange eksemplarer, kan man beholde ett eksemplar.

Elsewhere/Tilgjengelig fra andre minner oss om at det enkelte bibliotek er del av et større nettverk. Det kan være vanskelig å kassere bøker bare fordi de er trivielle i sitt innhold eller ikke lenger er relevante. Mange har også opplevd at brukere ønsker en bok etter at den har blitt kassert. Men siden vi er en del av et nettverk, vil andre bibliotek ha boken tilgjengelig. Fjernlån er enkelt for de som har gode transportordninger. Mange bøker finnes også tilgjengelig på Internett, enten gjennom Bokhylla.no eller i betalingsdatabaser. Bortsett fra lokalhistorie og kommunale dokumenter, kan omtrent alt skaffes fra andre steder. Internett har også informasjon av høy kvalitet på mange temaer. Sett opp bokmerker slik
at dine brukere enkelt finner frem til populære emner som jus, medisin og slektshistorie.

Legg igjen en kommentar