Kassering i Dewey klassene

På de neste sidene er CREW sine retningslinjer sortert etter Dewey klassifikasjon. En oversikt over formularet, som du kan kopiere og ta med deg ut på hylla når du kasserer er inkludert som vedlegg til manualen.

Beslutningen om hvorvidt en bok skal kasseres må alltid bygge på profesjonelt skjønn til den eller de på biblioteket som er ansvarlig for samlingsutvelgelse.

Selv om CREW formularet kan brukes som en guide for å ta beslutninger om kassering, både kan og må disse retningslinjene tilpasses slik at de møter behovene på det enkelte bibliotek. Det enkelte bibliotek må selv bestemme hvor lenge materialet skal oppbevares ut i fra bibliotekets visjon og mål. Et bibliotek som f. eks fokuserer spesielt på populærkultur kan ha behov for å kassere skjønnlitteratur og populære filmer som ikke er i bruk raskere for å beholde samlingen oppdatert.

Alle sidene ved kassering må tas med i betraktningen. En bok skal ikke kasseres kun fordi den er gammel.

 

 

Legg igjen en kommentar