Dewey 500-999

500 (Naturvitenskap. Matematikk)
Denne gruppen inkluderer vitenskapelige prosjekter og eksperimenter, bøker innenfor alle områder av naturvitenskapene og bøker om matematikk. Noen områder endrer seg raskt, mens andre er mer statiske. At boka nylig har vært utlånt, vil ikke være noen god indikator på områder av stor interesse som dinosaurer eller eksperimenter. Mangel på sirkulasjon vil være en god indikasjon på at boka ikke lenger er brukbar.

5/3/MUSTIE
Gå grundig igjennom alt som er eldre enn fem år. Vær ekstra oppmerksom på bøker om fysikk, miljøvern og astronomi. Behold oversiktsverker av betydelig historisk eller litterær interesse, som Charles Darwins «Artenes opprinnelse». Erstatt slitte bøker med nye utgaver. Vær oppmerksom på verk i flere bind. Det kan være nødvendig å kassere samtlige, særlig dersom verket er katalogisert som én post.

507 (Naturvitenskapelige eksperimenter)
10/3/MUSTIE
Mange av bøkene om eksperimenter vil befinne seg i barneavdelingen, mens eksperimenter
utviklet for lærere vil være i voksenavdelingen. Selv om mange eksperimenterer vil være klassikere, må bøkene undersøkes for utdaterte og farlige forsøk.

510 (Matematikk)
10/3/MUSTIE
Matematikken endres ikke så ofte som andre fagområder. Kasser derfor først og fremst på
bakgrunn av MUSTIE og mangel på bruk. Skift ut eldre materiale om algebra, geometri, trigonometri og kalkulus med reviderte utgaver. Fjern bøker som fokuserer på foreldede læringsmetoder og teknikker, f. eks. bøker hvor kuleramme beskrives som primær metode for regning. Fjern arbeidsbøker og tester som har blitt notert i eller er MUSTIE.

520 (Astronomi. Navigering)
5/3/MUSTIE
Større endringer har skjedd på dette området, så fjern titler hvor Pluto fremdeles er en planet, eller bøker som ikke har med seg informasjon om romstasjoner eller ekspedisjonene til Mars. Bøker om stjernetitting kan beholdes lenger, men må være attraktive og nevne relevant teknologi.

550 (Geologi. Havforskning. Meteorologi.)
X/3/MUSTIE
Denne seksjonen inkluderer jordskjelv, vulkaner og andre geologiske fenomener. Fjern bøker som ikke lenger reflekterer gjeldende teori og viten om geologisk aktivitet. Fjern også bøker som har foreldet innhold om større katastrofer, og erstatt med nyere bøker som omhandler langtidsvirkninger. Bøker om geologiske fenomener i nærområdet skal ikke kasseres, unntatt når nye utgaver foreligger eller det finnes ny forskning. For eksempel har teorier om platetektonikk blitt revidert de senere år. Amatørguider om fossiler, smykkestener og mineraler kan beholdes i ca ti år, såfremt bøkene ikke er utslitt eller sirkulasjonen synker. Unntaket er dersom det beskrevne området har gjennomgått større forandringer, enten som følge av menneskelig aktivitet eller hendelser i naturen. Skift ut eldre bøker med nye oppdaterte titler som har fotografier av høy kvalitet. Fjern meteorologibøker som ikke lenger reflekterer moderne værteknologi, eller som har værdata eldre enn ti år.

560 (Paleontologi (forhistoriske planter og dyr)
5/2/MUSTIE
Ny forskning har endret vår tidligere mer statiske kunnskap om fossiler. Kasser materiale som
ikke er i bruk, da det kan være en indikasjon på at innholdet er foreldet. Bøker om dinosaurer er alltid populære, og selv foreldede bøker blir utlånt. Fjern de bøkene som ikke har illustrasjoner i farger. Feltguider kan beholdes lenger, særlig de som behandler lokale regioner. Fjern eldre utgaver når nye kjøpes inn.

570 (Biologiske fag)
7/3/MUSTIE
Klassikere beholdes evig, f. eks. Darwins “Artenes opprinnelse”, men skiftes ut med nye utgaver etter som bøkene slites ut. Bruk 5/2/MUSTIE for bøker om genetikk, genetisk engineering, humanbiologi, og evolusjon fordi feltet er under rask endring. Fjern bøker om økologi som virker utdaterte, selv om informasjonen fremdeles er gyldig. Vær oppmerksom på bøker som har en sensasjonspreget tone.

580 (Botanikk)
10/3/MUSTIE
Botanikk endrer seg ikke like raskt som andre områder. Fjern bøker som ikke har fargeillustrasjoner eller som ser utdatert ut. Pass på guider som inneholder spiselige vekster eller medisinske planter og urter, slik at informasjonen er trygg.

600 (Anvendt vitenskap)
610 (Legevitenskap. Helselære)
5/3/MUSTIE
Kraftig kassering må til når det gjelder bøker om medisinsk praksis. Våre brukere stoler på at
vi har oppdatert informasjon, og foreldet informasjon kan være farlig. Behold kun gjeldende
år samt foregående år (én for referanse og én for utlån) for legemiddelhåndboken og andre
referanseverk/håndbøker. Erstatt når ny utgave foreligger. Legemiddelhåndbøker eldre enn
tre år må kasseres uansett. Gå jevnlig gjennom bøker som endres raskt, som AIDS, barnløshet, kreft og genteknologi, slik at du vet at samlingen er oppdatert. Anatomi og fysiologi endres ikke like raskt som andre temaer innen medisin. Fjern bøker som ikke ser innbydende ut, særlig de som mangler gode illustrasjoner. Behold gjeldende utgave av klassikere, mens historiske faksimiler kan beholdes for evig i referansesamlingen.

629 (Bilreparasjon)
X/2/MUSTIE
Håndbøker om bilreparasjon går ikke ut på dato. Kasser primært ut i fra bøkenes fysiske
tilstand. Dersom en reparasjonshåndbok ikke har vært utlånt de siste to årene, kan du gå ut i
fra at boka ikke lenger blir brukt i lokalsamfunnet. Håndbøkene blir raskt skitne. Kasser når de faller fra hverandre og ikke lenger kan repareres.

630 (Landbruk. Hagestell)
5/3/MUSTIE
Hold samlingen oppdatert, og ha informasjon om de nyeste teknikkene dersom ditt bibliotek
har brukere som er bønder. Bøker med nytt innhold bør inkludere informasjon om biote-
knologi og genmodifisert jordbruk. Fjern bøker som omhandler farlige og utdaterte metoder, slik som bruk av DDT, selv om de er i bruk.

635 (Hagebruk)
10/3/MUSTIE
Generelle hagebøker kan være nyttige i lang tid. Her vil antall utlån være hovedkriterium for
kassering. Bøker om spesifikke blomster og planter bør gjennomgås for kassering etter ti år.
Bøker om organisk hagebruk, ugressmidler og kjemikaler bør gjennomgås for å sjekke om
innholdet fremdeles gjelder etter fem år. Fjern bøker med sort/hvitt-illustrasjoner til fordel for bøker med fargeillustrasjoner.

636 (Kjæledyr)
5/2/MUSTIE
Bøker som omhandler spesielle raser går ikke nødvendigvis ut på dato, men samlingen bør
inkludere bøker med nye fotografier og prisvinnende kjæledyr. Fjern titler om raser som ikke
lenger er populære i lokalmiljøet. Veterinærmedisin og dyrehold har endret seg mye de siste tiårene. Fjern bøker som beskriver foreldede metoder i lydighetstrening og atferdsmodifikasjon.

640 (Husholdningsfag)
5/3/MUSTIE
Fjern gamle kokebøker med hard hånd. Fysisk tilstand er hovedkriteriet etter som mye brukte bøker fort blir stygge. Kasser også bøker av kjendiskokker og fjernsynskokker når bøkene ikke lenger er populære. Fjern kokebøker basert på populære dietter som ikke er populære lenger. Erstatt klassikere med nye utgaver når de er tilgjengelige. Bøker om ernæring og tilberedning må reflektere gjeldende praksis. Fjern bøker om søm når mønstrene i illustrasjonene er utdatert.

649 (Barneoppdragelse)
5/3/MUSTIE
Hold samlingen oppdatert på nye trender og teorier. Skift ut klassikere når nye utgaver fore-
ligger. Fjern bøker som reflekterer gammeldagse holdninger om barneoppdragelse.

670 (Industri)
10/3/MUSTIE
Kasser primært etter bruk og bøkenes tilstand. Behold reparasjonmanualer helt til ingen
lenger bruker teknologien som beskrives. Noen ressurser kan innholde informasjon av histor-
isk verdi. Behold bøker om verktøy, jordbruksredskaper og lignende som fremdeles er i bruk.
Vær oppmerksom på eldre bøker om grafisk design og trykketeknikker.

700 (Kunst)
Denne kategorien inkluderer et vidt spekter av disipliner, fra emner i rask endring til historiske emner som holder seg nyttige og relevante i lange tider. Mange av bøkene vil ha stort format og primært bli brukt i biblioteket.

709 (Kunsthistorie)
X/3/MUSTIE
Kunsthistorie dekker ofte større tidsepoker, skoler eller spesifikke regioner. Selv om informa-
sjonen ikke blir utdatert, vær oppmerksom på rasistiske og foreldede kulturelle ytringer. Fjern verker med et vitenskapelig nivå som ligger utenfor interessen til studenter og generelle lesere. Kasser bøker som gjengir dårlige reproduksjoner av viktige kunstverk.

720 (Arkitektur)
X/3/MUSTIE
Arkitekturhistorie kan behandle spesifikke tidsperioder og regioner. Historiske oversikter
holder seg relevant lenge. Bøker om innredning og design bør reflektere gjeldende bygnings-
metoder og dagens interiørsmak. Som generell regel kan innredningsbøker kasseres etter ti år uansett bruk. Vær oppmerksom på endringer i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene. Vurder bøker om ulike trender (som Feng shui) og kjendiser. Sjekk også bøker basert på tvprogrammer. Er det fortsatt populært?

737 (Numismatikk) 769 (Frimerkesamling)
5/3/MUSTIE
Frimerke- og myntkataloger må holdes oppdaterte. Skift ut bøker som gir informasjon om
markedsverdi og priser etter fem år. Behold en gjeldende og en tidligere utgave av prisguider
som oppdateres årlig. Historiske oversikter over minnemynter og frimerker beholdes så lenge
det er interesse. Mange av disse bøkene vil kun bli brukt på biblioteket.

740 (Tegning. Kunsthåndverk)
X/3/MUSTIE
Bøker om ulike tegnemetoder og instruksjoner kasseres når de er utslitte eller ikke lenger
appellerer til publikum. Behold grunnleggende teknikkbøker dersom de er godt illustrerte.
Erstatt utslitt og utdatert materiale. Bøker om hvordan man lager tegneserier, og samlinger av populære tegneseriestriper, kasseres etter hvert som de blir utslitt og interessen for
karakterene minker. Vurder reklassifisering av tegneserieromaner som ikke er basert på
tegneseriefigurer, fra 741 til et unikt nummer som holder dem samlet på ett sted. Selv om
Dewey indikerer at tegneserieromaner kan plasseres i 741.5, foretrekker mange lånere at de
står for seg selv.
Behold alt materiale om interiørhistorie som er i akseptabel stand. Fjern generelle fremstil-
linger etter fem år til fordel for bøker som gjennomgår etablerte og distinkte stiler (nordisk,
amerikansk, provencalsk etc.). Kasser bøker som inneholder farger og mønstre ingen lenger
bruker. Behold bøker om antikviteter og samleobjekter, særlig verk som identifiserer gjen-
stander og prisguider, til det kommer ny utgave. Fjern bøker som ikke inneholder gode
fotografier eller kun har lister over auksjonspriser uten inngående beskrivelser. Ferdigheter
man trenger for å utføre ulike typer håndverk, endrer seg ikke over tid. Fjern håndarbeidsbøker basert på bruk, og vær spesielt på utkikk etter gammeldagse mønstre og materialer. Kasser bøker om håndarbeid som ikke lenger er populære (f. eks. makramé og trolldeig).

770 (Fotografi)
5/3/MUSTIE
Hold utkikk etter teknikker og utstyr som ikke lenger brukes. Er du i tvil, så spør ditt lokale
fotomiljø. Verker som tar for seg spesifikke fotografer, særlig historiske personer, kan beholdes så lenge det er interesse.

791 (Drama, film)
10/2/MUSTIE
Denne kategorien kan inkludere skuespillermemoarer og kunstnere som skriver om kun-
sten sin. Kategorien dekker også filmhistorie og filmsjangre (horror, humor etc.). Her finnes
dessuten bøker som dekker populærkultur, som populære filmer og fjernsynsserier. Kasser
etter publikums interesse og tilstanden på bøkene.

793-796 (Spill og sport)
10/3/MUSTIE
Kasser og skift ut etter hvert som regler og interesse endres. Fjern bøker som har gammel
statistikk. Håndbøker om populære elektroniske spill kan være vanskelige å erstatte. Behold
dem så lenge spillene blir spilt.

800 (Litteraturvitenskap)
800-gruppa er reservert for samlinger av poesi, prosa og litteraturkritikk. Utgivelsesdato er ikke relevant for litteratur, men eldre litteratur som er MUSTIE blir sjelden utlånt.

X/3/MUSTIE
Fjern eldre utgaver av klassikere som ikke har attraktive forsider og hvor papiret har gulnet.
Erstatt med nye kopier eller heftede utgaver. Husk at klassikere som blir lest, ikke vil bli kas-
sert. Ikke behold klassikere bare fordi de er klassikere! Undersøk gjerne med lokale skoler og
andre undervisningsinstitusjoner om de har temaoppgaver og leselister. På den måten kan du
sjekke om kasseringskandidater vil kunne blir brukt i undervisning. Fjern samlinger av poesi
og noveller som ikke brukes. Serier som samler årets beste noveller, leses sjelden etter fem år. Vurder også å fjerne samlinger som ikke indekseres. Fjern humorbøker som ikke lånes eller er i bruk på biblioteket.

900 (Geografi og historie med hjelpevitenskaper)
910 (Geografi. Reiser)
3/2/MUSTIE
Guidebøker (Fodor etc.) er foreldet etter et par år. Beholdes aldri lenger enn tre år.
Historiske reiseguider, særlig de som omhandler lokale attraksjoner, kan beholdes lenger
dersom det er interesse blant leserne. Se etter endringer i navn på land og politiske endringer som resulterer i nye eller endrede land. Fjern bøker som f. eks. henviser til Sovjetunionen eller Tsjekkoslovakia. Atlas må være oppdaterte, bortsett fra historiske atlas. Må erstattes når det skjer større politiske endringer.

5/2/MUSTIE
Kasser personlige reiseskildringer basert på bruk og interesse, bortsett fra når verkene har høy litterær eller historisk verdi.

930-999 (Historie)
10/3/MUSTIE
Ta utgangspunkt i etterspørsel, om verket er oppdatert, og historisk perspektiv. Biblioteket
bør ha en balansert samling.
Vurder riktigheten av faktaopplysninger og nøytralitet når verk om historie gjennomgås. Vær
ekstra nøye med land som har gjennomgått større historiske og geografiske endringer. Fjern
eldre historie-bøker som ikke har med gjenforeningen av Tyskland samt oppsplittelsen av
Sovjetunionen eller Jugoslavia. Vurder om personlige fortellinger og krigsminner fra kriger
hvor nordmenn har vært involverte, kasseres til fordel for verk som har en bredere dekning av konfliktene. Unntaket er dersom det er personer med lokal tilknytning eller verk som har fått spesiell historisk status. Behold bøker som har originalt kildemateriale eller arkivfoto, bortsett fra når reproduksjonene er av dårlig kvalitet.

B eller 92 og 920 (Biografier)
X/3/MUSTIE
Biografier bør generelt kasseres når interessen for dem går ned. Unntaket er biografier om
personer som holder seg interessante. Disse bør erstattes med nye titler, i hvert fall hvert
tiår. Tolkningene og publikums forståelse av biografi-objektets betydning vil endre seg over
tid. Ny kunnskap om deres aktiviteter og prestasjoner kan bli oppdaget. Autobiografier som
omhandler kjendisers død eller skandaler, kasseres etter kort tid. Biografier av dårlig kval-
itet som omhandler viktige personer, bør byttes ut med verker av høyere kvalitet når dette
er tilgjengelig. Bibliografier av høy litterær kvalitet beholdes til de er utslitte. Biografier som
omhandler flere personer, fokuserer normalt på personer fra like disipliner, etnisitet, kulturell gruppe eller geografisk område.

Legg igjen en kommentar