Andre media

F (Skjønnlitteratur)
X/2/MUSTIE

For de fleste folkebibliotek er utlån den primære faktor for å kassere i skjønnlitteraturen. Fjern verker som ikke lenger er etterspurte, særlig andre eller tredje eksemplaret av tidligere bestselgere. Behold verker som er etterspurte og/eller har høy litterær verdi. Erstatt utslitte kopier med nye. Kasser mindre kjente verker av klassiske forfattere dersom de ikke lånes ut. Vurderom du skal fjerne alle titlene i en serie dersom du ikke har mulighet til å erstatte manglende titler. Særlig gjelder dette for bøker som ikke kan leses alene.

Tegneserieroman
X/1/MUSTIE
Tegneserieroman er et format, ikke en sjanger, og kan bli klassifisert i voksen-, ungdom- eller
barneavdelingen avhengig av innholdet. De fleste er heftet, men mange gis også ut i innbun-
det form. Tegneserier er populære. Vurder derfor kassering av titler som ikke har vært utlånt
det siste året. Unntaket er klassikere, som «Maus», som uansett utlån er en viktig inngang til
kvalitetstegneserier. Popularitet er en viktig faktor når man velger tegneserieromaner. Hyl-
levarmere gjør det vanskeligere for leserne å finne de tegneserieromanene de er ute etter.
Fysisk tilstand spiller også en viktig rolle i kassering. Fjern titler som faller fra
hverandre, mangler sider etc. Vurder også å fjerne senere titler i en serie dersom du ikke kan
eller ønsker å erstatte tidligere numre.

Periodika (også Aviser)
3/X/X
Bibliotekene pleide tidligere å binde inn de fleste tidsskriftene. Tilgangen til online databaser
har i dag gjort dette unødvendig, og er i de fleste tilfeller en unødvendig kostnad. Husk at
de færreste spør etter tidsskrifter eldre enn tre år. Dersom du skal vurdere å binde inn noen
tidsskrifter, må de være i konstant bruk og ikke finnes i elektroniske databaser. De fleste aviser er nå tilgjengelige på nett. Når det gjelder lokale aviser, se seksjonen om
lokalhistorie.

Offentlige dokumenter
3/2/X
Stortinget utgir dokumenter, representantforslag, innstillinger, referater og lovvedtak i forbindelse med saksbehandling. Regjeringen oversender meldinger og proposisjoner som danner grunnlag for sakene i Stortinget. Alle de offisielle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget samles i Stortingsforhandlinger, som dokumenterer Stortingets konstitusjonelle virksomhet. Fra 1998 er alle publikasjonene i Stortingsforhandlinger publisert på Internett, i tillegg til den trykte utgaven. Publikasjoner fra tiden før dette finnes i Nasjonalbiblioteket, enkelte fylkesbiblioteker og universitetsbiblioteker. NOUer av spesiell interesse kan tas vare på opptil tre år. Bortsett fra dette er det liten grunn til å ha noe på papir.
Ikke-trykte (audiovisuelle) media Ikke-trykt materiale kan inkludere en rekke ulike formater som ofte vil være i endring. Bortsett fra lokal eller regional historie, kan det meste av ikke-trykt materiale bli evaluert etter WORST-formularet (se under). Nåværende bruk og fysisk tilstand er ofte viktigere enn utgivelse eller utgivelsesdato. Selv om CREW inkluderer kriterier for copyright, bør du støtte deg mer på fysisk tilstand og omløp. Vurder å kassere alt ikke-trykt materiale som ikke er lånt ut minst to ganger i året.

WORST     
Worn out, Out of date, Rarely used, Supplied elsewhere (available through ILL), or Trivial and faddish. Norsk oversettelse: Utslitt, Utdatert, Sjelden brukt, Enkelt å fjernlåne og Trivielt
innhold. Overvåk disse medietypene ved å benytte deg av brukerstatistikk. Se og lytt til dem
med jevne mellomrom for å sjekke fysisk tilstand. Se seksjonen «CREW-ing ikke-trykte media» for detaljer om hvert enkelt format.

Filmformater (DVD, videocassette, Blu-Ray)
2/1/WORST
Videokassetter forsvinner nå raskt fra biblioteksamlingene. Dersom det er lokal interesse, kan
samlingen holdes oppdatert gjennom gaver. Undersøk VHS-kassettene nøye etter 150 til 200
utlån. Fjern videokassetter som ikke er utlånt minst en gang i året. Erstatt populære titler på
VHS med nye på DVD dersom det er mulig. DVD kan tåle mer bruk enn VHS, men ikke nød-
vendigvis. Se etter riper og fjern DVDer hvor det ikke hjelper å polere platen. Ikke bruk mye tid på reparasjoner. Det er sjelden verdt tiden det tar. Reparasjonutstyr er også ofte kostbart.
Nye formater er under utvikling, og Blu-Ray tar nå over etter DVDene. Lånere med Blu-Ray-
spillere kan benytte vanlige DVDer. Kasser basert på fysisk tilstand og popularitet.

Lydformater (Music, audiobooks)
X/2/X
Musikk og lydbøker er tilgjengelig i ulike formater, inkludert vinyl, lydkassetter, CDer og MP3. Utgivelsesdato har liten betydning for kasseringen. Få biblioteker har i dag vinylplater, selv om vinyl nå opplever et comeback. Mesteparten av det som finnes på vinyl er musikkinnspillinger. Dersom du har en samling som inkluderer vinyl, bør du kassere ut i fra bruk og tilgang i andre formater. Fjern platene når de får riper eller omslaget er ødelagt.
Lydkassetter er neppe nødvendig å beholde lenger. Kasser CDer basert på fysisk tilstand
og hvor mange ganger CDen nylig har vært utlånt. En CD som ikke har vært utlånt de siste
to årene, er mest sannsynlig «død» for brukerne. CD-plater er relativt holdbare, men ikke så
sterke som først antatt. Det er antagelig lurt å kassere CDer eldre enn 20 år. Dersom en CD
ikke enkelt og hurtig kan bli rengjort, så kasser den. Mesteparten av renseutstyret klarer kun å fjerne små riper.

Lydbøker er tilgjengelige som CD-plater eller MP3. Etter hvert vil det komme tilbud om
streamingløsninger på biblioteket, noe som gjør det fysiske formatet mindre aktuelt. Kasser
basert på utlån og fysisk tilstand. Dersom du ikke kan få tak i nye plater, så fjern lydboka hvis
det mangler en eller flere plater. Det er sjelden verdt bryderiet å rense CD-plater. Unntaket er dersom du har gått til innkjøp av godt renseutstyr.

Lokalhistorie
X/X/X
Biblioteket ditt fungerer ofte som et lokalt arkiv. Behold alle bøkene om lokalhistorie og ge-
ografi. Unntaket er kun dersom bøkene ikke kan repareres. Behold lokale aviser i opptil fem år dersom de ikke er tilgjengelige elektronisk eller på mikrofilm. Behold lokale adresseguider
når de finnes på papir. Behold de fleste bøker utgitt av lokale forfattere, selv de som har liten
litterær verdi. Behold også slektshistorie om lokale familier.

Legg igjen en kommentar