CREW for barn og unge

 CREWs retningslinjer for bibliotekets samling for barn og unge

De fleste barnebøkene kan evalueres delvis ut i fra retningslinjene foran. Imidlertid er det noen tilleggsvurderinger som må tas i betraktning, og CREW skjemaet kan dermed være forskjellig i noen tilfeller. De færreste barn leser bokanmeldelser i aviser eller andre medier. Mange eldre titler beholder sin popularitet gjennom generasjoner, og mange foreldre husker med glede bøkene fra egen barndom. Barnebøker blir MUSTIE raskere fordi bruken er så stor. De færreste barn plukker opp bøker som ser gamle og slitte ut. Bortsett fra når de er tvunget til det gjennom skolearbeid. I tillegg til vurderingene på sidene foran, kan du bruke følgende anbefalinger når du skal kassere i samlingene for barn og unge:

L (Lettlestbøker/billedbøker)
X/2/MUSTIE
Gjennomgå alt materiale nøye og bruk MUSTIE som guide. Erstatt populære titler som er revet i, er stygge eller som har blitt «elsket» i stykker. Kasser alle bøker som ikke har vært i sirkulasjon de to siste årene. Billedbøker brukes så mye at hver tittel bør være utlånt i hvert fall en gang i løpet av en to årsperiode. Fjern bøker som ikke egner seg for bibliotekbruk, inkludert de med dårlig innbinding.

Bøker som omhandler populære og kommersielle karakterer, kasseres når interessen går ned eller tv-serien ikke lenger vises.

US ( Ungdom Skjønnlitteratur)
X/2/MUSTIE
Evaluer nøye etter MUSTIE-kriteriene. Utgivelsesdato er mindre viktig enn bruk, men vurder kassering av alt materiale som ikke har sirkulert de to siste årene.

Kasser primært ut i fra dagens interesse, bortsett fra prisvinnende bøker. Fjern eldre prisvinnende bøker dersom de ikke har vært utlånt de tre siste årene, eller erstatt med en ny utgave som har et mer moderne uttrykk på omslaget.

Se nøye etter bøker som har utdatert stil og illustrasjoner, eller forutinntatte synspunkter. Fjern skjønnlitteratur med emner som ikke lenger er av interesse, og kulturelle uttrykk som kun var moderne en kort periode.  Fjern også forkortede utgaver til fordel for originalutgaver, bortsett fra når en forkortet utgave har fått svært rosende omtale.

UV (Skjønnlitteratur for unge voksne)
3/2/MUSTIE
Denne delen av samlingen må holdes ekstra aktuell. Alt som ikke har sirkulert de to siste årene, kan erklæres «dødt» og fjernes fra samlingen. Dessuten bør alt som ikke har vært utlånt det siste året, ses på og vurderes for omplassering, ekstra formidlingstiltak eller eventuelt kassering. Fjern skjønnlitteratur for unge voksne dersom den har utdaterte illustrasjoner, fortellergrep eller tematikk.

Ungdom og unge voksnes faglitteratur
Bruk kriteriene fra den voksne samlingen på hver enkelt DEWEY-kategori, men se spesielt etter unøyaktigheter og trivialiteter. Dette er vanlige svakheter hos forfattere som overforenkler fagbøker for barn og unge. Fjern utdaterte titler uansett bokas fysiske tilstand. Behold ikke bøker med feilaktig eller farlig informasjon bare fordi boka fremdeles er i god stand.

Se kapittelet om CREW-ing av materiale for barn for flere generelle kriteria.

Legg igjen en kommentar