Tanker før start

Bibliotekarbeid er en komplisert blanding av verktøy, tjenester og samlinger. Det er viktig å være klar over at kassering kun er en del av en større samlingsutviklingsprosess, som igjen er en del av den totale virksomheten som gjør biblioteket til et viktig sted for lokalsamfunnet.

Et bibliotek som ønsker å tilby oppdaterte ressurser og generell informasjon, må ha en oppdatert samling som er enkel å bruke.

CREW mener man må starte med en planleggingsprosess og en analyse over de behov lokalsamfunnet har. Du må vite hvor biblioteket befinner seg og hvilken retning det ønsker å gå. Første punkt blir dermed å kjenne egen samling i detalj og behovene i lokalsamfunnet.

Når et bibliotek kjøper inn media til sitt bibliotek, er det viktig å ha god oversikt over hva som allerede finnes i samlingen. Men man trenger også en god oversikt over hva som kan være aktuelt å kassere. Vi har et ansvar for å tilby brukerne en samling fri for utdaterte, utslitte og ikke lenger brukbare bøker. Det er litt som Newtons tredje lov om bevegelse: For hver handling, er det en tilsvarende og motsatt reaksjon. For hver ny bok vi setter på hylla, bør vi vurdere om det er behov for å fjerne noen.

Mange av oss arbeider i bibliotek fordi vi er glad i bøker. Vi må prøve å overkomme våre egne barrierer mot å kassere. Folkebibliotek bør ikke ha som oppgave å akkumulere flest mulig fysiske objekter. Dette er ikke et folkebiblioteks primære oppdrag. Bibliotekloven sier at vi skal ha aktuelle samlinger. Selv om vi forstår at det er innholdet i boka som er viktig, må vi være forberedt på å møte andre som insisterer på å beholde ethvert eksemplar i samlingen.

Ranganathans fem lover for bibliotekfaget kan være et godt utgangspunkt:

  1. Bøker er til for å brukes
  2. Hver leser, sin bok
  3. Hver bok, sin leser
  4. Spar tid for leseren
  5. Et bibliotek er en levende organisme

 

Legg igjen en kommentar