Samlingssyklus

Samlingsutvikling er en sentral del av bibliotektjenesten. Den kan gjerne beskrives syklisk.

Diagrammet under representerer samlingsutviklingssyklusen. Den er sirkulær fordi hver prosess leder til den neste og involverer rutiner, prosedyrer, og praksiser som kontinuerlig legger til, trekker fra, evaluerer og tilpasser samlingen til dagens og framtidig behov for bibliotekets brukere og potensielle brukere.

SA står for seleksjon, som gjerne foregår gjennom informasjon fra Biblioteksentralen, forlagskataloger, forslag fra brukere og ansatte og akkvisisjon som er bestilling og betaling av materialet.
CP er katalogisering, klassifikasjon og klargjøring av det samme materialet.
CR er sirkulasjon og referanse til hvor materialet blir lånt ut og brukt.

Metoden som kalles CREW (Continous Review, Evaluation, and Weeding) sikrer en mest mulig effektiv arbeidsprosess. Oversatt til norsk betyr akronymet CREW en kontinuerlig gjennomgang, evaluering og kassering av samlingen. Denne metoden gjør det enklere å etablere gode rutiner for å fjerne foreldet og ubrukt materiale fra samlingen.


Når et eksemplar kommer inn i sirkelens CR-del og er i aktiv sirkulasjon, blir materialet en del av CREWs inventar- og vedlikeholdsprosess. Hvert eneste eksemplar har en livssyklus hvor det tilfører nytte og glede til lokalsamfunnet. Ofte vil en ny tittel være meget populær i en kort eller lengre periode, før det blir sittende stort sett i ro på hylla og kun er i sirkulasjon en sjelden gang. Etter hvert blir gjerne eksemplaret fysisk slitt, informasjonen blir foreldet eller det kommer ny utgave av boka, eller temaet mister sin interesse hos brukerne. Når man oppdager at materialets aktive liv er over (gjennom evaluering og kasseringsprosessen), blir eksemplaret fjernet fra samlingen.

Gjennom denne prosessen genererer CREW informasjon om styrker, svakheter og hull i samlingen som biblioteket kan bruke i en ny runde av seleksjon og akkvisisjon (SA).

Legg igjen en kommentar