Takk til

Takk rettes til Texas State Library and Archives Commission som møtte meg med velvilje da jeg kom med min henvendelse om oversetting og tilpasning.

Takk også til Tord Høivik, min veileder på 1. bibliotekarprogrammet, for alle positive forslag, innspill og kommentarer.

Takk til fylkesbiblioteksjef Trond Minken som har gjort det mulig for meg å prioritere dette arbeidet.

Stor takk for alle gode innspill gjennom Buskerudgeriljaens kasseringsvirksomhet, kurs, seminarer og bloggen «Trangt i hylla».

Og sist, men ikke minst, retter jeg en ekstra stor takk til Buskerudgeriljaens øvrige medlemmer, Beate Ranheim og Håkon Knappen.