Instruksjonsfilmer

I forbindelse med oversettelsen av CREW-manualen til norsk har vi filmet og tilgjengeliggjort åtte minutter med Jannicke Røgler der hun kort tar for seg noen ‘basics’ innen kassering og samlingsutvikling. -Og litt om hvordan vi jobbe rmed samlingsutvikling her i Buskerud. Universell utforming, geriljavirksomhet, CREW og Kasseringsangst, alt sammen finner du omtalt. Under finner du fullversjonen av crewfilmen. Denne filmen finner du også delt opp i mindre bolker på Buskerud fylkesbiblioteks Vimeo-kanal.