Seks fordeler med kassering

Det er seks hovedfordeler ved å kassere i samlingene.

 

  1. Du sparer plass. Hylleplass koster penger på mange ulike måter. Å kjøpe inn nye hyller blir ofte kostbart, særlig dersom hyllene er spesiallagt for ditt bibliotek. Støvtørking og flytting av bøker som ikke er i bruk tar dessuten mye tid. Personalet slipper å sette bøker på nederste hylle eller legge bøker på toppen av hylla. Lånere kan fort miste tålmodigheten når de skal forsøke å ta bøker ut av stappfulle hyller. Biblioteket blir mer attraktivt og enklere å bruke. God praksis sier at du ikke bør fylle hyllene mer enn 85% (aller helst 75%). Hyller som ikke er overfylte, har plass til å stille ut materiale. Endret bruk av biblioteket gir økt behov for blant annet studieplasser og gruppebord. Kassering gir biblioteket et åpent og vennlig preg.
  2. Du sparer alle for tid. Brukere som leter på hyllene og ansatte som hele tiden må flytte om på hyllene, bruker mye ekstra tid. Hyller fulle med gamle og stygge bøker hvor hyllesignaturen er uleselig, koster mye tid. Lånerne som ser etter en bestemt bok må se igjennom mye materiale de ikke er interessert i eller ikke har lyst til å ta i. Ansatte som setter tilbake innlevert materiale, må stadig gjøre om i hyllene. Bibliotekarer som bruker samlingen i sitt referansearbeid, må se igjennom mye før de finner det som er relevant. Katalogsøk som gir mange treff i materiale som ikke lenger er brukbart, gjør lånere frustrert. Vedlikehold av samlingene, fra støvtørking til endring av hyllenes plassering, blir mye mer tungvint og slitsomt for ryggen når det er for mange ubenyttede bøker og annet materiale som burde vært kassert.
  3. Du får en mer tiltalende samling. Gjennom å bytte ut fillete og skitne bøker, får du en mer attraktiv samling. Mange bibliotek kan fortelle historier om lånere som tror at det er kjøpt inn mye nytt, fordi det gjennom kassering har blitt mer lys, luft og plass til bøkene. Det er bedre med frisk luft og tomme plasser i hyllene enn gamle illeluktende bøker som ingen orker å ta i.
  4. Du er med på å bedre ditt biblioteks renommé. Gjennom å ha samlinger med oppdatert og korrekt innhold, bygger du tillit blant brukerne. Brukerne forventer at bibliotekmaterialet er valgt ut av eksperter og at informasjonen er oppdatert og til å stole på. For mange brukere, og særlig yngre, vil en bok som er kjøpt inn av biblioteket bli oppfattet som troverdig. En samling med      astronomibøker som inkluderer mange bøker fra før Hubbleteleskopet kom, eller bøker hvor Pluto fremdeles er planet, gir omdømmetap av astronomisk omfang! Ingenting vil gjøre en student mer oppgitt enn å finne ut at han har skrevet en oppgave basert på materiale som viser seg å være foreldet og unøyaktig. Brukerne stoler på at biblioteket har pålitelig informasjon. Brukerne vil raskt dømme biblioteket som et irrelevant og verdiløst sted dersom de må lete igjennom mye gammelt materiale. Du skal ikke gå mange bomturer til biblioteket før du slutter å bruke det. Formidling av informasjon og kunnskap er våre kjernetjenester og må tas på største alvor.
  5. Du vil holde deg oppdatert på hvilke behov samlingen har. Ved kontinuerlig kassering vil du få svært god kjennskap til samlingens beskaffenhet. Det blir enklere å holde oversikt over ting som forsvinner fra samlingen fordi de er tapt, stjålet eller trenger reparering. Du får også et mer oppdatert og nøyaktig tall over antall volum i samlingen. Prosessen effektiviserer både fortløpende og mer omfattende, planlagte kasseringer. Bibliotekansatte som kasserer kontinuerlig har større kunnskap om den totale samlingen.
  6. Du får hele tiden informasjon om samlingens styrker og svakheter. Dette er nyttig når du skal gjøre nyanskaffelser og vurdere bokgaver. Et eksempel: Dersom du vet at samlingen med ledelselitteratur er foreldet, kan du henvende deg til aktuelle miljøer og be om råd for innkjøp av litteratur relevant for dem. Den aktuelle gruppa opplever seg ivaretatt av biblioteket, og biblioteket får kjøpt inn litteratur som de vet vil være relevant for målgruppa. Ved å bruke CREW vil de ansatte alltid ha høyt fokus på samlingen og lettere kunne planlegge for samlingens framtidige retning. CREW hjelper de ansatte med å sette arbeidsoppgavene i biblioteket i relasjon til brukerne og samlingen.

Disse fordelene med kassering, og særlig bruk av CREW, viser sannheten i det gamle ordtaket “Less is more”!

Legg igjen en kommentar