Hvor mye skal jeg kassere og når?

CREW-metoden oppfordrer til systematisk og kontinuerlig kassering. Det bør være fullt mulig å kassere litt hver dag. Alle ansatte kan se etter utslitte eksemplarer eller overflødige duplikater. Du kan generere rapporter fra bibliotekkatalogen hvert kvartal for å fjerne hyllevarmere. Hver måned kan man velge ut en enkelt del av samlingen og kassere innenfor et mindre område.

Det er ikke nok å kassere kun når hyllene er fulle eller annet hvert år. En vital og levedyktig biblioteksamling blir fortløpende vurdert. Texas Public Library Standards (http://tsl.state.tx.us/plstandards/) inkluderer anbefalinger om samlingens alder og kasseringsfrekvens for hele samlingen. Uavhengig av størrelse, bør hele samlingen vurderes med tanke på kassering minimum hvert femte år.

Men hvor mye er nok? Er det mulig å kassere for mye? Dette er et spørsmål som må besvares lokalt. Som generell regel bør du kassere omtrent det samme antall som du legger til samlingen årlig. Unntaket er dersom biblioteket er i en oppbyggingsfase. Antall tilgjengelige hyller markerer øvre grense for antall medier.

  • 1 bok inn
  • 1 bok ut

En tommelfingerregel som blir benyttet av mange amerikanske bibliotekarer, er å kassere ca 5% årlig. På den måten vil samlingen skiftes ut hvert tyvende år. Det betyr ikke at bøker fra 2010 ikke vil finnes i samlingen i 2030, men det betyr at selv klassikere blir utslitt og trenger fornyelse. Viktigere enn konkret tallfesting er å forplikte seg til å gjøre kassering til en del av daglig drift.

Legg igjen en kommentar