Før du kasserer

Materialvalg og kassering har mange likheter. For det første er begge del av en effektiv samlingsutvikling. For det andre krever begge aktivitetene samme form for beslutninger. De samme faktorene som gjorde at man valgte å kjøpe inn et eksemplar av et medium, kan danne grunnlag for kassering på et senere tidspunkt.

Før biblioteket tar i bruk en plan for kassering, bør man evaluere planen for samlingsutvikling og hvilke mål som finnes for samlingen. Dersom du ikke allerede har en slik plan, er tidspunktet nå kommet for å lage planen. Målene for bibliotekets samling avhenger av lokalsamfunnets behov og hvilke prioriteringer og servicenivå biblioteket har bestemt seg for. Målene og samlingsutviklingsplanen er med på å bestemme utformingen av planen for kassering.  En samlingssentrert evaluering vil gi en bedre idé om hva samlingen består av og lettere identifisere hvilke deler av samlingen som bør kasseres.

Samlingsutviklingsplanen bør inneholde kriterier for dybde, dekning og utvalg for den totale samlingen. Planen bør inkludere alle typer materialer i samlingen, og kan med fordel omfatte underkategorier som referanse, ungdom, storskrift og voksen. Videre bør planen si noe om mottakelse av gaver, og gi råd om når og hvordan foreldet materiale skal behandles. En plan må alltid ta utgangspunkt i lokale behov. Det er ikke lurt å adoptere andre bibliotekers planer ukritisk. Men som et utgangspunkt kan man gjerne benytte et annet biblioteks plan. I Norge finnes få bibliotek som har laget en egen plan for samlingsutvikling. Det kan dermed være lurt å se til andre land som f. eks. USA.

Legg igjen en kommentar