Kriteria for kassering

Mange ulike faktorer må tas med i betraktning under en kasseringsprosess. Dette inkluderer: Bibliotekets eventuelle serviceerklæring og resultatmål

  • Bibliotekbrukernes behov og krav
  • Tilgjengeligheten til bedre egnet materiale
  • Bibliotekets økonomiske muligheter til å erstatte materiale med noe som er bedre egnet
  • Forholdet et bestemt materiale har til andre innenfor samme kategori
  • Lokalt fjernlånssamarbeid og brukernes muligheter til å benytte seg av andre bibliotek i nærheten
  • I hvilken grad biblioteket har arkivfunksjon eller fungerer som lokalhistorisk senter
  • Mulig fremtidig bruk av et bestemt eksemplar
  • Tilgjengeligheten av mer oppdatert informasjon på internett
  • Muligheten for å låne gjennom fjernlån

Når man kasserer er det også lurt å sjekke mot samkatalogen. Det er lettere å kassere når man vet at kassert materiale er enkelt å få tak i fra andre bibliotek.

Legg igjen en kommentar