Hva skal vi kassere: Generelle retningslinjer

Manualen drøfter i detalj hva som bør kasseres innenfor enkelte deler av samlingen, typer av materiale og innenfor Dewey-klassene. Noen generelle retningslinjer gjelder imidlertid for hele samlingen. De fleste krever en viss grad av subjektivt skjønn, og fordrer bibliotekfaglig kompetanse når den endelige beslutningen skal tas. Disse retningslinjene er en god støtte i vurderingen, men når det gjelder noen av kriteriene, kan nylig bruk av materialet avgjøre om vi velger å kassere eller ikke. Dersom nylig brukt materiale er utdatert eller inneholder unøyaktig informasjon, kasser og erstatt med en nyere tittel. Under finner du en rekke problemkategorier du må ta i betraktning for alt bibliotekmateriale:

Mangelfullt innhold:
•    Utdatert med unøyaktig informasjon (særlig gjelder dette for emner som endres hurtig eller som krever absolutt korrekt innhold, som jus, IKT, naturvitenskap, romfart, helse og medisin, teknologi og reiser)
•     Trivielle emner, inkludert tema som ikke lenger er av interesse eller som ble behandlet over  fladisk pga sin popularitet på et bestemt tidspunkt, samt titler relatert til populærkulturelle temaer som ikke lenger er aktuelle
•     Middelmådig skrivestil, særlig for materiale som ble skrevet i all hast for å møte stor etterspørsel
•     Unøyaktig eller feil informasjon, inkludert foreldet informasjon og kilder som har blitt overtatt av nye titler eller utgaver
•     Ubrukte sett av bøker (du kan beholde spesifikke bind dersom de er viktige for lokale behov og er i bruk)
•     Serielitteratur, særlig serier som ikke lenger er populære (eller som ble publisert for å møte et behov som ikke lenger eksisterer)
•     Gamle utgaver (som generell regel, er det ikke nødvendig å beholde mer enn én tidligere utgave. Kasser den eldste når du kjøper inn ny)
•     Materiale med innhold som er partisk eller ulovlig ut i fra lovverket om rasistiske eller andre krenkende ytringer
•     Unødvendige duplikater, særlig dersom de er utslitt og flekkete
•     Bøker utgitt på eget forlag eller bøker fra kjøkkenbordforlag som ikke er i sirkulasjon, særlig dersom de ble gitt som gaver

Materiale/bøker som er i fysisk dårlig stand:
•     Utslitte og fillete
•     Dårlig innbinding eller en utgave med lav kvalitet på trykkingen
•     Eksemplarer som er skitne, flekkete, med understrekinger i teksten, tegnet i eller som på   andre måter er ødelagt av leseren
•     Bøker med svært liten font eller som har bilder av dårlig kvalitet
•     CDer eller DVDer med riper
•     Media som er slitt etter stor bruk eller har innhold/deler som har blitt borte
•     Bøker med gulnede sider, sprøtt papir, revne sider, limte eller manglende sider
•     Bøker med forsider som ikke lenger virker appellerende til leserne. Dette gjelder særlig bøker for barn og unge

Ubrukt materiale:
•     Eksemplarer som ikke har vært i sirkulasjon de siste 3-5 årene, og som heller ikke brukes i referansearbeidet
•     Duplikater som ikke lenger er nødvendige å beholde, uansett fysisk tilstand
•     Tidsskrifter som ikke blir indeksert
•     Tidsskrifter som er tilgjengelige i fulltekstdatabaser
•     Ubrukte bind i sett eller serier
•     Unødvendige titler i emner som er lite i bruk
•     Materiale om emner som var populære for mer enn fem år siden
•     Mer bøker enn det som er nødvendig å ha innenfor et emne
•     Medietyper/formater som ikke lenger er populære, særlig dersom brukerne ikke lenger   har det utstyret som skal til for å bruke materialet
•     Materiale som ikke lenger er viktig pga endringer i demografi, læreplaner eller andre faktorer

Legg igjen en kommentar