Sjekkliste – faktorer å ta hensyn til ved kassering

For alle materialtyper skal man ta hensyn til følgende:

 • Dato – når ble eksemplaret publisert? Når ble eksemplaret innlemmet i samlingen?
 • Forfatter – blir forfatteren fremdeles lest, eller er det trolig at han vil bli lest i framtiden?Er dette et av forfatterens dårligere verk?
 • Utgiver – ble boken utgitt på eget forlag eller av noen som har stilt svake krav til redigering og trykkekvalitet?
 • Fysisk tilstand finnes det faktorer som gjør eksemplaret lite attraktivt?
 • Dubletter – finnes andre eksemplarer som er i bedre fysisk stand?
 • Finnes det andre bøker om samme emne i samlingen – dersom denne boken kasseres, hvilke andre titler er tilgjengelige?
 • Kostnad ved å kjøpe inn nytt – er det mulig med nyinnkjøp av samme tittel? Var dette et kostbart innkjøp som det vil lønne seg å binde inn på nytt i stedet for å kjøpe ny?
 • Hylletid – hvor lenge har eksemplaret stått på hylla uten å være i sirkulasjon?
 • Relevans i lokalsamfunnet – er materialet av interesse i lokalsamfunnet?

For ungdom og unge voksne kan man også ta hensyn til følgende:

 • Format – paperbacks er ofte populære blant unge voksne, billedbøker utsettes for mye slitasje
 • Vanskelighetsnivå – er nivået for høyt eller lavt for unge brukere som kan være interessert i denne tittelen?
 • Dagens interesse for tematikken – er unge interessert i temaet? Behandles temaet på en engasjerende måte?
 • Visuell appell – er illustrasjonene i farger? Er bildene av god kvalitet? Er layouten god og inviterer til lesing?
 • Omslagsbildet (moderne eller foreldet) – ser boka ut som noe din bestemor leste?
 • For bruk i skolen – er det bøker tilgjengelig i emner som brukes på hvert enkelt klassetrinn? Bruker lærerne spesifikke titler?

For tidsskrifter bør man se spesielt på følgende:

 • Dagens bruksmønster – få tidsskrifter er i bruk fem år etter publiseringsdato
 • Interessen for sirkulering av eldre utgaver – tillater biblioteket utlån av eldre numre? Ønsker brukerne å låne eldre utgaver?
 • Indeksering – blir tidsskriftet indeksert?
 • Fulltekst-tilgjengelighet i online databaser – finner brukerne artiklene de trenger i bibliotekets databaser eller gratis tilgjengelig på nett?
 • Tilgjengelig fysisk plass – har biblioteket plass til å lagre eldre utgaver som ikke er i daglig bruk?

Behold lokalhistorie unntatt når eksemplaret er i svært dårlig forfatning og ikke lenger lar seg reparere. Behold skrifter av lokale forfattere så lenge de lever, og materiale med lokalt tilsnitt bortsett fra de titlene som ikke har sirkulert de siste fem årene. Vær oppmerksom på kommende jubileer som kan gi materialet nytt liv i form av utstillinger og ekstra fokus på materialet.

Sett og serier har ofte ett eller to bind av spesiell interesse og av særlig høy kvalitet som er i regelmessig bruk. Behold disse selv om resten av eksemplarene kasseres.
Noen eldre referanseverk, som siteringsordbøker, bør beholdes dersom de er i brukbar stand, fordi senere utgaver utfyller tidligere utgaver.

Det er en god idé å lage seg en liste over bøker som ikke skal kasseres uten svært nøye gjennomgang (f. eks. slektshistorie, lokale forfattere og prisvinnere). Det er normalt svært få bøker man trenger å beholde dersom de ikke er i bruk.

Dersom du har bøker som er ekstra vakre og i god stand, kan du vurdere om de er klassifisert på en god nok måte. Folk som gresser i samlingen kan overse bøker fordi de er klassifisert galt. Kanskje bøkene er vanskelige å finne ved søk i katalogen pga mangelfulle emneord. Det kan være veldig lurt å rekatalogisere en bok for å gjøre den mer tilgjengelig for brukerne.

Husk at retningslinjer aldri skal være et substitutt for profesjonelt skjønn og bokkunnskap. En bok som vant en pris for seksti år siden, og som ikke har vært utlånt de siste ti årene, tar opp verdifull plass. Den bør derfor tas ut av samlingen selv om planen for samlingsutvikling sier at prisvinnende bøker skal tas vare på. Boka vil alltid kunne fjernlånes. Blir den populær igjen blant leserne, vil den også gjerne komme ut i et nytt opplag eller utgave.

Legg igjen en kommentar