Starte prosessen

Det er mye enklere å tilføre enn å fjerne materiale. Fordi vi kan se for oss brukerne, også potensielle brukere, kan det være vanskelig å fjerne materiale som er utdatert eller ikke har vært i bruk på lenge.

Selv om bibliotekansatte forstår nødvendigheten av å kassere, er det mange som føler ubehag ved å gjøre det fordi kasseringsprosessen virker ustrukturert, subjektiv, og kanskje også litt tilfeldig. Alt dette er faktorer som gjør at bibliotekansatte utsetter å kassere eller bare kasserer sporadisk uten engasjement. Det er selvfølgelig også vanskelig å finne tid til alt vi skal ha gjort i en travel hverdag. Derfor blir det ofte enkelt å utsette kassering og i stedet bruke tiden på å kjøpe inn til samlingen, sortere mottatte gaver eller hjelpe brukerne. For å strukturere kasseringsprosessen og for å hjelpe bibliotekansatte til å få bedre selvtillit på kassering, bør prosessen brytes ned i mindre deler.

CREW-metoden er bevisst gjort enkel. Den prosedyren som ble presentert i den første amerikanske utgaven, har blitt formet gjennom uttesting og diskusjoner rundt reelle situasjoner i folkebibliotek. Første prioritet i biblioteket vil alltid være betjening av publikum. Det er viktig å gjøre de tjenestene som ikke er direkte kundebehandling så tidseffektive som mulig. CREW-metoden har blitt utformet i ti trinn og fire ulike grupper. Det gjør det enkelt å ta et opphold med kasseringen når andre oppgaver haster mer. Første trinn blir som hovedregel bare gjort en gang. De andre ni trinnene utgjør en fortløpende prosess som kan foregå til evig tid.

Legg igjen en kommentar