Materiale for barn og unge

Samlinger for barn er like forskjellige som samlinger for voksne og krever ulik behandling for seleksjon og kassasjon. Mange barn trenger voksne som kan formidle materiale til både oppgavebruk og til lystlesning. Et barn som gresser på hyllene for faglitteratur, kan føle seg helt fortapt om han eller hun ikke har blitt vist hvordan de kan finne fram. Barn undersøker i enda mindre grad enn voksne utgivelsesdato. De dobbeltsjekker også sjelden opplysninger mot andre kilder. At de ikke alltid har den nødvendige kunnskapen som skal til for å forstå hvorfor dette er viktig, gjør dem ekstra utsatte når det gjelder foreldet og unøyaktig informasjon. Barn vil ta for gitt at det som finnes på biblioteket er nøyaktig og korrekt. Dette alene gjør det helt nødvendig å kassere jevnlig i barneavdelingen, uavhengig av hvor lenge det er siden boka ble utlånt. Foreldre som skal låne bøker til barnas skoleoppgaver har også lett for å ta med seg alt de finner om et emne – uten å sjekke om materialet er for gammelt.

Personer som sjelden bruker barneavdelingen, kan fort bli ledet på ville veier. Kriterier som gjelder for voksenlitteratur, gjelder ikke nødvendigvis for barnelitteraturen. For eksempel kan en bok som har stått på hylla et år uten å bli brukt, vise seg å være helt perfekt for et
barn når bare de bibliotekansatte bruker sin kunnskap. Da blir boka både en nyttig og verdifull del av samlingen. Dette krever imidlertid aktiv formidling fra de ansattes side.
Det er individuell veiledning, lesestunder, utstillinger og bokprat som gjør samlingene tilgjengelige. Tilsynelatende “døde” samlinger kan få nytt liv ved aktiv formidling. Mange av bøkene i barneavdelingen er populære i årevis, men vil trenge utskifting pga stor slitasje.

De grunnleggende retningslinjene for kassering gjelder for både voksen- og barneavdelingen. Den personen som står for utvelgelsen Bilde fra leseåret – FlickrCC av materiale, bør også ha tilsynet med kasseringen. Som med voksenlitteraturen, er målet med kasseringsprosessen å styrke hele samlingen, både utseende og innhold. Prosessen krever kunnskap fra én som har inngående kjennskap til både barnelitteraturen og brukerne. Samlingen bør gjennomgås kontinuerlig, og en full kasseringssyklus bør ideelt sett vare i ett år.

Legg igjen en kommentar