Generelle retningslinjer

Skjønnlitteratur
Når det gjelder skjønnlitteratur for barn, kan du ta kraftig i. Selv om en del titler brukes i skolesammenheng, er størstedelen av bruken lystlesning. Popularitet er det primære kriteriet for denne delen av samlingen. Kasser duplikater av tidligere bestsellere når populariteten har avtatt. Begynn med å fjerne de mest slitte kopiene.

Vurder å fjerne eldre skjønnlitteratur, særlig dersom den ikke har vært i sirkulasjon de siste to, tre årene. Se også etter bøker som inneholder stereotypier og vurderinger av funksjonshemmede og andre grupper som kan oppfattes som upassende både i innhold og illustrasjoner.

Erstatt utslitte klassikere og prisvinnere kun dersom de fremdeles er i aktiv bruk og kan bli erstattet av attraktive nye utgaver. Med unntak av kombinasjonsbibliotek, vil det gjerne være liten etterspørsel etter disse. Fjern bøker som har lite attraktive innbindinger. Bøker uten spennende forsider har liten appell hos barn.

Skjønnlitteratur for ungdom
Denne delen av samlingen er som oftest helt basert på lystlesning og bør være så oppdatert som mulig. Alt som er eldre enn fem år, bør bare beholdes dersom bruken er stor. Klassikere erstattes med nye innbundne eller heftede utgaver.

Billedbøker
Billedbøker må tåle hard bruk og kasseres som oftest fordi de er i dårlig fysisk stand med tilgrisete og flekkete sider. Innholdet bør evalueres etter kvaliteten på fortellingen og illustrasjonene. Det finnes mye bra på markedet, og det er derfor ingen grunn til ikke å ha billedbøker av høy kunstnerisk kvalitet i samlingen. Samtidig må vi også ha billedbøker som er populære i kortere tid, f. eks. billedbøker basert på populære figurer fra TV. Denne typen billedbøker fjernes med en gang populariteten er over. Vær oppmerksom på billedbøker gitt i gave med dårlig innbinding. Disse vil ofte ikke tåle hard bruk. Pekebøker og bøker med bevegelige deler må skiftes ut ofte. Pekebøkene tygges ofte på og bevegelige deler blir ofte ødelagt eller forsvinner. Erstatt utslitte klassikere og evigvarende favoritter. Husk at foreldre og andre vil besøke biblioteket med ei liste over populære bøker i hånden. Dersom de ikke har funnet noe på lista etter fem eller seks bøker, vil de anta at biblioteket ikke har noe å tilby. Kjøp derfor inn flere eksemplarer av de mest populære bøkene og standardtitlene. Bruk ulike bestselgerlister og oversikter fra bibliotek for å finne fram til de mest populære titlene.

Faglitteratur
Dette kan være et vanskelig område å vurdere for kassering. Ofte har de bibliotekansatte en misforstått oppfatning om at noe er bedre enn ingenting. Konsekvensen er at det står mye foreldet og ukurant litteratur på hyllene – til stor irritasjon for brukerne. Å gi skoleelever informasjon som ikke lenger er korrekt, kan medføre lavere karakter på innleveringer og andre skoleoppgaver. Utdatert informasjon gir også et feil bilde av et tema, og kan resultere i mindre respekt for bibliotekets ekspertise. Foreldre, lærere og barn vil kunne stille spørsmål ved hele boksamlingen når de får slike erfaringer. Det er bedre å mangle informasjon på et område, enn å ha feil informasjon på hylla. Mangel på tilfredsstillende informasjon på et område bør synliggjøres og brukes aktivt i budsjettarbeidet for å øke mediebudsjettet. Anvend de samme generelle kriteriene for hvert emne som CREW gir for kassering innenfor de ulike Dewey-klassene. Vær spesielt oppmerksom på å kassere materiale som ikke har vært i bruk de siste par årene eller som har fått ny utgave.

Legg igjen en kommentar