Andre forhold å ta hensyn til

Lettlestutgaver av klassikere må evalueres meget nøye. For lesesvake og andre som ikke er
interessert i å lese, kan dette være gode bøker. Men ofte vil bøkene mangle liv og ha et dårlig eller mangelfullt språk. For disse bøkene er det spesielt viktig å gjøre en grundig bedømmelse og lese anmeldelser. Iblant er det bedre å erstatte denne typen bøker med nye utgaver som inneholder hele teksten.

Serielitteratur kan være velskrevet, men kan også være det motsatte. Barn og unge leser seriebøker av glede, og med litt veiledning vil de kunne bli interessert i seriebøker eller enkelttitler av noe høyere kvalitet.

Vær oppmerksom på om bøkene er en frittstående serie eller en serie som må leses i rekkefølge. Kjøp inn manglende titler i en serie dersom titlene ikke kan stå alene. Husk også på at det kan finnes serier i ulike sjangre, inkludert bøker for begynnere – som Leseløver og lettleste/tilrettelagteserier innenfor faglitteraturen.

Gamle titler med dårlig innbinding, gamle illustrasjoner eller avrevne sider må fjernes. Prisvinnende bøker bør kjøpes inn på nytt dersom de fremdeles blir lest. Erstatt bøker som var populære for femten år siden med nye titler, gode illustrasjoner og som har tema som er populære i dag.

Gamle utgaver trykt på tynt papir med liten font eller lite attraktive illustrasjoner, bør erstattes med nye titler. Gamle, slitte klassikere bør erstattes med nye innbundne eksemplarer eller fargerike og attraktive heftede utgaver. Vær særlig forsiktig med å beholde gamle titler av sentimentale grunner: «Jeg elsket denne boken som barn!». Dersom barn i dag ikke lenger leser boka, må du enten formidle boka gjennom bokprat og utstillinger – eller kassere den.

Geografibøker som er eldre enn fem år, er villedende eller unøyaktige og må fjernes fra samlingen. Jo eldre tittelen er, jo mer utdatert vil innholdet være. Bare tenk på hvor unyttige bøker skrevet før 2. verdenskrig er for en student som i dag ønsker å skrive om det 20. århundre. Selv om bøkene kan være av historisk interesse, har de ingen verdi for én som skal skrive om dagens samfunn.

Vitenskap, medisin, oppfinnelser og andre emner som endrer seg raskt, må gjennomgås og
oppdateres hvert femte år. Eksemplarer som er eldre enn ti år, bør nesten bestandig kasseres. Som i samlingene for voksne, vil unøyaktig informasjon om vitenskap, teknologi eller medisin kunne utgjøre en potensiell fare for brukerne.

Skolebøker og studielitteratur skrevet spesielt for skolens pensum, bør kasseres. Unntaket er hvis det er stor etterspørsel fra lokalsamfunnet, og biblioteket er påpasselig med å holde samlingen oppdatert etter gjeldende pensum.

Systematisk CREW-ing av barnelitteraturen er en nødvendig del av bibliotekets virksomhet. Arbeidet må utføres med stor grad av kunnskap om samlingen og hvilken litteratur den inneholder. Barn vil i mindre grad vokse opp som bibliotekbrukere dersom de ikke finner noe av interesse for dem i samlingen eller de bare finner litteratur som er foreldet. Når kassering og innkjøp gjøres på en god måte, vil samlingene være til stor nytte og glede for barna i lokalsamfunnet.

Mindre bibliotek kan tenke på om de ønsker å være et kjøpesenter for barna eller en spesialbutikk. Et kjøpesenter kan fort virke overveldende på barn, særlig dersom de må se igjennom mye litteratur som ikke interesserer dem. En spesialbutikk med et mindre utvalg av kvalitetsbøker, vil kunne virke mer tiltalende for barn.

Mange eksemplarer av populære bøker som har høy kunstnerisk verdi, er bedre enn enkelteksemplarer av titler som ikke blir lest. God litteratur vil bli synliggjort på
bestselgerlister, anbefalinger og gjennom pristildelinger. Bibliotek med små midler bør vente med innkjøp til de ser hvilke barnebøker som kåres til de beste. Gjennom innkjøpsordningen vil biblioteket uansett motta minst ett sett av de fleste utgivelsene.

Legg igjen en kommentar