CREW-ing av referanselitteraturen

I de fleste bibliotek er referansearbeid et av de mest synlige uttrykk for bibliotekenes samfunnsoppdrag. Selv om Internett spiller en sentral rolle, er likevel referansearbeidet viktig i mange bibliotek. Mengden av treff i søkeresultatet og vurderingen av kvaliteten på treffene er ofte vanskelig å vurdere. Mange ser derfor betydningen av å bruke biblioteket, og søker aktivt hjelp til sin informasjonssøking.

Referansesamlingen har endret seg mye det siste tiåret som følge av tilgangen til ressurser på nett. Mange referansetitler som før var standard, finnes nå bare online eller som en kombinasjon av papir og nettversjon. Mange opplever at referansesamlingen minker raskt, men en referansesamling av høy kvalitet er fremdeles viktig for å yte god service. Referansesamlingen må være enkelt tilgjengelig både for brukerne og de bibliotekansatte. Brukerne vil ofte trenge hjelp fra bibliotekansatte for å kunne nyttiggjøre seg av referansesamlingen og for å bli kjent med samlingens ressurser.

Når man skal kassere i referansesamlingen, må man ta utgangspunktet i hvordan den brukes. Å ha ressursene enkelt tilgjengelig, kan være mer effektivt enn å ha elektronisk tilgang til de samme ressursene. Når det gjelder referanse, kan også eldre titler være sentrale å ha. Referansesamlingen må ha stor nytteverdi, være levende og vital. Samlingen må derfor som et minimum gjennomgås en gang i året, ideelt bør den gjennomgås hvert halvår.

Det er to grunnleggende regler for CREW-ing i referansesamlingen som har vært gjeldende i 30 år: Kassering når det kommer ny utgave, og periodisk evaluering av samlingen. Når du evaluerer bruken av samlingen, finner du kanskje ut at noen verk må skiftes ut ofte, mens andre referanseverktøy kan beholdes lengre. Selv om mange gode ordbøker finnes på nett, kan du bestemme deg for å kjøpe inn en ny på papir hvert tredje eller fjerde år slik at nye ord finnes i samlingen. Den gamle utgaven kan du gjøre tilgjengelig for utlån.

Det er fornuftig av biblioteket å lage en egen plan for utvikling av referansesamlingen. Planen må inneholde regler for utvelgelse og hvor dypt samlingen skal dekke det enkelte fagområde. Planen bør også inneholde kriterier for fjerning av foreldede referanseressurser. Dette kan inkludere regler om å beholde en eldre utgave i en viss tid, overføre eksemplaret for ordinært utlån, magasinere eller fjerne bøkene helt. Planen må også inneholde unntaksregler. For eksempel kan det være vedtatt at lokalhistorie aldri skal kasseres uansett fysisk tilstand. Mange referanseverk er mer kostbare enn andre bøker. En god plan vil være en viktig hjelp i situasjoner hvor biblioteket blir kritisert for å kaste kostbare verk.

Bibliotekenes referansesamlinger inkluderer i dag mange nettressurser som det lenkes til på
bibliotekets hjemmesider. Dette kan være ulike offentlige registre, annet materiale fra det offentlige og andre populære ressurser. Selv om ikke denne typen ressurser koster penger, vær likevel påpasselig med å sjekke dem for lenkeråte iblant. Det kan også være at ressursen har mistet sin verdi som kunnskapskilde.

Legg igjen en kommentar