CREW-ing andre typer media

I dag er det en selvfølge at bibliotek har et bredt utvalg av medietyper ut over bøker og periodika. Selv det minste bibliotek inneholder noen av de følgende medier: DVD, Blu-Ray, CD, lydbøker på CD, digibøker, kunsttrykk, plater, pc-spill og tv-spill.

CREW-metoden er like effektiv for denne typen medier, som ofte blir behandlet på en spesiell måte siden samlingene er mindre og man er nødt til å ha et mer eksklusivt utvalg av titler. For eksempel ser man ofte at bibliotek velger å ha kortere utlånstid eller begrense antall titler man kan låne på DVD og musikk.

Det fysiske formatet vil alltid være underordnet nytten som kilde til informasjon eller underholdning. Tilgangen på avspillingsmateriell for de ulike mediene er svært viktig når du skal vurdere hva som skal kasseres. Her må du vite hvilken tilgang ditt lokalmiljø har på ulike typer avspillingsutstyr. Det er neppe nødvendig å beholde samlingen av vinylplater dersom det er svært få som har platespiller. Samtidig har vinylplater høy status i enkelte miljøer. Undersøk gjerne om det finnes et slikt miljø i din kommune. Mange bibliotek har lytteutstyr på biblioteket. Dersom det kun er på biblioteket et medium kan avspilles, bør man ikke beholde det i samlingen. For å undersøke interessen eller utbredelsen av et medium, kan du for eksempel lage en spørreundersøkelse på bibliotekets nettsider. Du kan bruke
gratis verktøy som google-dokumenter eller surveymonkey.com til dette.

Selv om hovedtrekkene for kassering er de samme for AV-materiell, er det likevel noen viktige forskjeller som kan skape utfordringer. Det finnes få lister og oversikter som kan gi deg veiledning i hva som er viktig å beholde. Filminstituttet og biblioteker med store samlinger kan være nyttige å se til. Dersom utvalget primært har underholdningsverdi, må kasseringen basere seg på bruk, popularitet og slitasje. Dersom kassering baseres mer på innhold og emne, bør du basere kassering på målene for samlingen. Et eksempel kan være å støtte lokale utgivelser. Selv om bruken er mindre, er det et mål for biblioteket å ha lokale kunstnere i sin samling. AV-materiell krever mer tid for å avdekke slitasje. Her er
det nødvendig å fysisk sjekke materialet ved å se på filmen, høre musikken eller laste opp et PC-spill. Avgjørelsen vil ofte være basert på en visuell undersøkelse, hvor lang tid materialet har vært i samlingen, antall utlån eller klage på kvaliteten fra en låner.

Noen biblioteker er restriktive med fjernlån av AV-materiell. Et bibliotek kan derfor ikke alltid basere seg på at fjernlån er mulig når samlingens størrelse og innhold skal bestemmes. Andre forhold å ta i betraktning er: fysisk tilstand, visuell og auditiv kvalitet, nytten dersom det er en instruksjonsfilm og formatet ikke lenger er i vanlig bruk (16-mm film, 35mm slides, mikrofilm eller Beta video). Selv om mange medietyper ikke lenger finnes i biblioteket, kan de likevel bli tilbudt som gaver til biblioteket.

Legg igjen en kommentar