Vanlig ikke-trykt materiale

DVD/andre digitale video-formater
DVD overtok for VHS, og Blu-Ray er på sterk fremmarsj. Det finnes ingen standarder for livssyklusen for denne typen media. Under ideelle forhold kan et medium i teorien vare evig. Men bibliotekbruk kan sjelden omtales som normal bruk. Variasjonen i kvaliteten på utstyret hjemme hos brukerne, kan bety at selv minimal bruk vil medføre stor slitasje. Hvert medium har sin måte å bli rengjort og behandlet på. Bibliotekansatte kan ha utstyr som tillater enkle reparasjoner av mindre skader på en DVD, mens Blu-Ray har behov for annen håndtering for å unngå at data forsvinner fra platen. Generelt kan man si at det sjelden lønner seg å bruke mye tid på å reparere filmene. Godt reparasjonutstyr er dyrt i innkjøp og det tar lang tid å reparere en DVD (tall fra Texas sier at det i gjennomsnitt brukes 10-20 minutter per DVD).

Videokassetter
Mange biblioteker får nå nye VHS kun som gaver. Enhver VHS som ikke har sirkulert i løpet av det siste året bør fjernes fra samlingen uansett om filmen er slitt eller ikke.

Selv under de beste forhold vil en video ikke kunne ses mer enn 200 til 250 ganger før kvaliteten blir for dårlig. Noen distributører har lavere kvalitet på filmene enn normalt. Det gir lavere pris, men innebærer også kortere levetid for videokassetten. Selv om mange biblioteker kun fjerner slitte videoer etter tilbakemeldinger fra lånerne, er det lurt å se på dem når de har sirkulert 50 ganger. Dersom din evaluering er basert på innholdet, kan du når det gjelder underholdningsfilm basere deg på sirkulasjonen. Når det gjelder fagfilmer eller dokumentarer, bør du vurdere om filmens tema fremdeles er relevant og aktuelt. Du bør også vurdere synet på på kjønnsroller og hvilken relevans materialet har i bibliotekets overordnede samlingsutviklingsplan.
Gjennomgå samlingen emne for emne. Spesielt for underholdningsfilm bør filmer som ikke har vært utlånt det siste året, vurderes for kassering. Reiseguider og dokumentarer kan beholdes dersom de er viktige og tematikken er aktuell selv etter noen år. Uansett er det viktig å tenke på at en tittel som ikke har vært utlånt de siste to eller tre årene, neppe vil være aktuell de neste to eller tre årene heller.

DVD
Generelt kan de samme kriteriene benyttes for DVD som for videokassetter. Små skrammer behøver ikke å skade filmen, og lånere vil ofte gi beskjed om så likevel er tilfelle. Dypere skrammer er sjelden verdt å reparere på for små- eller mellomstore bibliotek.
Fjern underholdningsfilm som kun har vært utlånt én gang det siste året. Enten er det noe feil med filmen, eller så har lånerne mistet interessen for den. Fagfilm kan ha lavere sirkulasjon, og det må tas med i vurderingen. Film på andre språk enn norsk og engelsk kan også ha lavere sirkulasjon. Behold film på andre språk om det er interesse for dette blant lånerne.

CDer
CD er i dag det foretrukne formatet for både musikk og lydbøker. Ideelt bør samlingen inneholde alle sjangre, tidsperioder, komponister og artister, antologier og greatest hits. Informasjonsbaserte CDer må vurderes ut i fra: fysisk tilstand, oppdatert innhold, bruk og duplisering av informasjon i andre formater. Musikk på CD skal bedømmes ut i fra popularitet. Fjern musikken når populariteten går ned.
Vurder å fjerne lydbøker som ikke har vært utlånt de siste to årene, særlig faglitteratur som er foreldet og som ville vært kassert fra boksamlingen.

CDer blir laget av samme materiale som skuddsikkert glass, polycarbonate plast. Det råder usikkerhet om levetiden på CDer. Uansett er levetiden avhengig av en rekke faktorer, som bruk og forsiktighet. Korrekt oppbevaring vil sikre lang levetid, men CDer for utlån vil neppe oppleve optimale lagringsforhold. CDer tåler ikke veldig høye temperaturer eller fuktighet. CDer må sjekkes regelmessig for tegn på slitasje.

Sett med bok og CD for barn og unge
De samme kriteriene for evaluering gjelder her som for CDer generelt. Dette er populært materiale som må tåle hard bruk. Dersom en av delene forsvinner eller blir ødelagt, kan det som fremdeles er i god stand innlemmes alene i samlingen. Det er ikke sikkert denne typen av materiale er enkelt å erstatte.

Dataspill
Dataspill er ekstremt populært og mange biblioteker tilbyr PC eller konsollspill inkludert PlayStation, Nintendo, Wii, Xbox etc. Her vil spørsmål om plattform ofte bestemme hva som skal kasseres. Når plattformen på spill ikke lenger støttes, vil populariteten synke raskt. Men det kan også være slik at interessen øker fordi det ikke lenger er mulig å kjøpe spill til en bestemt konsoll. Se etter ødelagte eksemplarer og spill som mangler deler, og kasser disse.
Aviser og tidsskrifter anmelder dataspill. Følg gjerne med for å finne ut hva som gir mest kvalitet for pengene. Det kan også være lurt å se hva biblioteker med større samlinger har. Drammensbiblioteket er ett av bibliotekene som har en særlig satsing på dataspill. Biblioteksentralen har forhandlet fram avtaler om dataspill som bibliotekene kan låne ut til hjemmebruk.

Legg igjen en kommentar