Mindre vanlige formater

Programvare
Få norske biblioteker har dette i sine samlinger. Lisenser og nye versjoner gjør denne typen materiale problematisk for bibliotek. Fri programvare kunne vært distribuert gjennom bibliotek, for eksempel kunne CDer med Linux operativsystem vært distribuert gjennom biblioteket, men innlemming i samlingen vil ofte skape problemer.

Kunstverk
Få norske biblioteker har samlinger av kunstverk for utlån. Dersom et verk ikke har blitt utlånt det siste året, bør det kasseres. Trykk som er falmet, ripet, vannskadet eller har andre skader, bør fjernes fra samlingen.

Vinylplater
Ikke mange biblioteker kjøper vinylplater i dag. Det er heller ikke mange bu-
tikker som selger vinyl, selv om det finnes i en del bruktbutikker. Amazon.
com lanserte i slutten av 2007 en tjeneste for salg av vinylplater. Salget av
platespillere er også på vei oppover. Det kan derfor være lurt å undersøke om
det finnes en interesse for vinylplater i lokalsamfunnet. Noen biblioteker ønsker
også å ta vare på sine vinylplater av mer antikvariske årsaker, kanskje fordi de har
viktige spesialsamlinger. Vinylplater må fjernes når de har fått større riper. Plater
som ikke har vært utlånt på de siste to årene, bør vurderes kassert.

Legg igjen en kommentar